• Про відділення
Відділення пренатальної ультразвукової діагностики

Напрямки роботи відділення:

 • Виявлення вроджених вад розвитку, які супроводжуються анатомічними змінами фенотипу плода.
 • Виявлення маркерів хромосомної патології плода, маркерів вроджених та спадкових захворювань та формування серед вагітних груп ризику по народженню дітей з даною патологією.
 • Надання батькам повної інформації про наявність вроджених вад розвитку чи ознак можливої патології плоду.
 • Виявлення сонографічних ознак інфекційного ураження плоду, гемолітичної хвороби при резус- чи  АВО-конфлікті, діабетичної фетопатії при діабеті у вагітної.
 • Оцінка темпів росту плода з ціллю діагностики ЗВУР плода.
 • Вивчення особливостей розвитку провізорних органів, оцінка кількості НПВ з ціллю отримання важливої додаткової інформації про стан перебігу вагітності.
 • Оцінка стану матки та придатків при вагітності (виявлення пухлин матки та додатків, які можуть негативно вплинути на перебіг вагітності.
 • Оцінка функціонального стану плоду шляхом проведення функціональних методів ультразвукового обстеження стану плодово-плацентарного та матково-плацентарного кровотоку за допомогою допплерометрії та вивчаючи біофізичні параметри плоду.
 • УЗ-обстеження новонароджених.
 • Обстеження внутрішніх статевих органів у післяпологових, гінекологічно хворих жінок, а також у здорових жінок з прфілактичною ціллю.
 • Ехокардіографія з кольоровим картуванням та допплерівським аналізом у вагітних та соматично хворих.
 • УЗ-обстеження інших органів та систем у вагітних і інших пацієнтів.
 • Проведення стажування районних спеціалістів з пренатальної ультразвукової діагностики.                              
   У відділенні впроваджені і стабільно використовуються у роботі діагностичні технології пренатальної УЗ-діагностики (дворазовий скринінг вагітних до 22 тижнів, поглиблене УЗО вагітних з цільовим пошуком вроджених вад серця плода, деталізоване обстеження плоду в терміні 10-14 тижнів; допплерометричне обстеження  матково-плацентарного та фетоплацентарного кровотоку, кровотоку в аорті, середній мозковій артерії плоду; оцінка біофізичного профілю плоду).

(ВІДДІЛЕННЯ ПРЕНАТАЛЬНОЇ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ, як структурний підрозділ ЛКПБ організоване в 1992 році згідно наказу № 86 «Про організацію відділення УЗД в складі ЛКПБ» від 02.06.1992 р., повністю укомплектоване  на початку 1993 року.)

 

© Copyright 2009-2019